Ajoneuvotekniikan koulutuksen harjoittelu

Opiskelija suorittaa 30 opintopisteen laajuisen harjoittelun ohjatusti. Osan harjoittelusta voi hyväksilukea aiemman korkeakoulututkinnon aikana tai jälkeisen työkokemuksen perusteella. Koulutuspäällikkö päättää harjoittelun hyväksilukemisesta. Hyväksilukua voi hakea hyväksilukujärjestelmän kautta.

Harjoittelun suoritetaan enintään kolmessa osassa. Yhteensä harjoittelun kesto on 20 viikkoa (30 opintopistettä). Viikon työaika on työehtosopimusten kokonaistyöajan mukainen (yleensä 37,5 - 40 tuntia).  Harjoitteluksi hyväksytään yli 17 päivän pituiset päätoimiset työskentelyjaksot.

Poikkeustapaukset:

  • Harjoittelu (esim. opiskelu ulkomailla) voidaan suorittaa myös yhdessä jaksossa, jonka voi aloittaa kun suoritettuja opintoja on vähintään 130 op.
  • Harjoittelusta osa-aikatyötä voi olla korkeintaan 17 työpäivää vastaava tuntimäärä.

Harjoittelun aikana opiskelija pitää viikkoseurantaa työtehtävistään ja oppimisestaan. Opiskelijan tulee pitää yhteyttä ohjaavaan opettajaan ja raportoida hänelle sähköisesti harjoittelun alun eteneminen noin kuukauden kuluttua sen alkamisesta (ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti).

Harjoittelu 1

Harjoittelun ensimmäinen osa voi olla ns. yleisharjoittelua, jonka opiskelija suoritetaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen 17 työpäivän eli 5 opintopisteen laajuisena. Harjoittelun olisi hyvä olla alaan liittyvää, mutta vähintään teknistä työtä. Harjoittelun ohjauksessa käytetään seuraavaa sivustoa:

http://tabula.tamk.fi/course/view.php?id=2999

Harjoittelu 2

Harjoittelu 2 on oltava alakohtaista harjoittelua. Muita aloja tai työtehtäviä ei hyväksytä harjoittelun perusteeksi.  Tyypillinen esimerkki ei hyväksytystä tehtävästä on kuljettajatehtävät. Toisen vuosikurssin opiskelijat suorittavat kesän aikana harjoittelua 33 työpäivää eli 10 opintopisteen laajuisena.

Esimerkkinä  hyväksytyistä työtehtävistä korjaamotekniikassa: varaosamyyjä, autoasentaja, autokatsastuksen järjestelijä.

Esimerkkeinä hyväksytyistä työtehtävistä työkonetekniikassa ja älykkäissä koneissa: varaosamyyjä, asentaja autoalalla tai metalliteollisuudessa, ostaja, autokatsastuksen järjestelijä.

Harjoittelun ohjauksessa käytetään seuraavaa sivustoa:

http://tabula.tamk.fi/course/view.php?id=5294

Harjoittelu 3

Kolmannen vuosikurssin opiskelijat suorittavat kesän aikana harjoittelua 50 työpäivää eli 15 opintopisteen laajuisena.

Harjoittelun on oltava alakohtaista. Työtehtäviksi käyvät ainoastaan insinöörin työt.

Harjoittelun aikana opiskelija järjestää ohjaavan opettajan vierailun harjoittelupaikalle (viimeisen kuukauden aikana) ja pitää harjoittelun päätyttyä ohjaavan opettajan kanssa lopputapaamisen sekä toimittaa hänelle harjoittelutodistuksen.

Viimeisen harjoittelujakson jälkeen järjestetään harjoitteluseminaari, jossa opiskelijat esittelevät harjoittelupaikkansa ja kehitystehtävänsä sekä analysoivat oppimaansa.

Harjoittelun ohjauksessa käytetään seuraavaa sivustoa:

http://tabula.tamk.fi/mod/page/view.php?id=343547

Harjoittelupaikan hakeminen

Sopivia harjoittelupaikkoja löytyy mm. seuraavilta aloilta:

  • Vakuutusyhtiöt
  • Ajoneuvokorjaamot (henkilöauto, raskaat ajoneuvot, työkoneet ja moottoripyörä)
  • Ajoneuvo- ja työkonevalmistajat
  • Päällirakennevalmistajat
  • Ajoneuvovarustelijat
  • Ajoneuvokatsastus
  • Suunnittelutoimistot

Harjoittelusivustojen salasanat ovat saatavissa harjoitteluvastaavalta ja normaalisti jaetaan harjoittelun infotilaisuuden yhteydessä.

 

 

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.