Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen


Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella.

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa näytöin esim. työkokemuksen, työpaikkaopintojen, kurssien tai harrastusten avulla hankkimaansa osaamista. Näytön antamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan, joka päättää, miten aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Opiskelija hakee hyväksilukemista erillisellä HyväHot-hyväksilukujärjestelmä-lomakkeella (vaatii kirjautumisen intraan). Ennen hyväksilukuhakemusta opiskelijan tulee tutustua TAMKin opinto-oppaassa oleviin opintojakson kuvauksiin ja verrata niitä aiempiin suorituksiinsa tai osaamiseensa.

Hyväksiluvut ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) pyritään tekemään pääsääntöisesti opintojen alussa. Hyväksilukemiset käsitellään tapauskohtaisesti. Hyväksilukuhakemukseen tulee skannata mukaan todistus. Ulkomailla suoritetuista opinnoista tulee esittää alkuperäinen todistus koulutuspäällikölle.

Lisätietoja ja opastusta hyväksilukuasioissa saa koulutuksen opinto-ohjaajalta. Mikäli opiskelijalla on runsaasti hyväksiluettavaksi ehdotettavia opintoja, on syytä varata aika opinto-ohjaajalta henkilökohtaista tapaamista varten jo ennen varsinaisen opiskelun alkua.

Opintojen ja osaamisen hyväksiluku sekä siihen liittyvät periaatteet on kuvattu Tutkintosäännössä.

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.