Opintojakson uusinta ja arvosanan korottaminen

Opintojakson arviointiperusteet kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja käsitellään jokaisen opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Opintojakson toteutukseen välittömästi sisältyvä kuulustelu tai muu arvioitava suoritus järjestetään pääsääntöisesti kyseisen opintojakson toteutusaikana. Poikkeukselliset kuulustelu- tai suoritustavat on kuvattu koulutuksen opetussuunnitelmaa tarkentavassa ohjeessa. Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan tai ei osallistu kuulusteluun, hänellä on kaksi uusintasuorituskertaa. Poissaolo katsotaan hylätyksi suoritukseksi, ellei opiskelija pysty osoittamaan perusteltua syytä poissaoloonsa kuulustelusta tai uusinnasta. Perusteltu syy on esimerkiksi sairaus tai muu pakottava este.

Hylätyn opintojakson voi uusia kaksi kertaa opettajan määrääminä ajankohtina. Osasuorituksia voi uusia vain opettajan kanssa erikseen sopimalla. Opintojakson opettaja ilmoittaa toteutussuunnitelmassa ja opintojakson alussa uusintapäivät. Uusinnat tulee pääsääntöisesti suorittaa saman lukuvuoden aikana. Jos opiskelija ei uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opiskelija saa korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran pääsääntöisesti opintojakson uusinnan yhteydessä. Hyväksyttyä opintosuoritusta ei voi suorittaa enää uudelleen. Opiskelijalla on oikeus suorittaa aiemmin hyväksiluettu opintojakso uudelleen koulutuspäällikön päätöksellä.
 

Uusinta- ja korotustenttipäivät

Uusinta- ja korotustenttipäivämäärät löytyvät Aikataulut ja ilmoittautumiset -sivuilta (kirjaudu ensin sisään intraan).

TAMKin eri toimipisteissä järjestetään uusinta- korotustenttipäiviä pääsääntöisesti kuukausittain. Opettaja voi ilmoittaa opintojaksonsa toteutussuunnitelmassa eri ajankohdan uusinta- ja korostustenttiin, jolloin edellä mainittuja yleisiä uusinta- ja korotustenttiajankohtia ei käytetä.

takaisin ylös

Ilmoittautuminen uusinta- ja korotustenttiin


Tarkista koulutuksestasi, millä tavoin ilmoittaudut uusinta- ja korotustenttiin.

Opiskelija voi ilmoittautua uusinta- ja korotustentteihin aikaisintaan 30 vrk ja viimeistään 10 vrk ennen tentti PAKIN Tentit –toiminnon kautta. Ilmoittautuminen on sitova ja se katsotaan tenttiin osallistumiseksi, ellei opiskelija pysty osoittamaan perusteltua syytä poissaoloonsa. Opiskelija voi peruuttaa ilmoittautumisensa itse PAKIN Tentit–toiminnossa ilmoittautumisaikana.

Uusintatenttien tilat näkee Pakista tenttien ilmoittautumiset -välilehdeltä.  

 

takaisin ylös

Käyttäytyminen tenttitilaisuudessa
 

Laukut, takit ja muut tavarat jätetään tenttitilan reuna-alueille. Matkapuhelin suljetaan.

Opiskelijat asettuvat paikoilleen ohjeiden mukaan.

Kysymykset katsotaan samanaikaisesti sen jälkeen, kun kaikki ovat saaneet tenttipaperinsa. Tenttitilaisuuteen ei voi tämän jälkeen osallistua ilman tentinvalvojan lupaa.

Tentinvalvoja ilmoittaa tentin päättymisajankohdan ja aikaisimman tentistä poistumisajankohdan.

Jokaisen opiskelijan tulee huolehtia siitä, että tenttitilaisuudessa on työrauha.

Jokaisen tenttitilaisuuteen osallistuvan on jätettävä nimellään varustettu tenttipaperi tentinvalvojalle ja todistettava samalla henkilöllisyytensä.

TAMKin tutkintosäännön mukaisesti tenttitilaisuudessa vilppiin syyllistynyt opiskelija poistetaan tilaisuudesta välittömästi ja suoritus hylätään.

takaisin ylös

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.