TAMKista eroaminen

Jos opiskelija haluaa erota TAMKista, hän täyttää sähköisen eroamisilmoituksen. Eroamisilmoitusta ei voi palauttaa sähköisenä vaan se tulostetaan ja palautetaan päivättynä ja allekirjoitettuna opintopalveluihin (Sirpa Sauvola, Kuntokatu 3, B1-28). Jos opiskelija ei voi enää käyttää intranetiä, hän voi pyytää opintoasiainkoordinaattoria lähettämään eroamisilmoituslomakkeen postitse tai sähköpostin liitteenä.

Erotodistus ja opintosuoritusote lähetetään automaattisesti opiskelijan eroamisilmoituksessa ilmoittamaan osoitteeseen.

Ennen eroamista opiskelijan on hyvä käydä keskustelemassa opinto-ohjaajansa kanssa muista mahdollisuuksista. Mikäli opiskelija myöhemmin haluaa jatkaa kesken jääneitä opintojaan, on hänen pääsääntöisesti haettava opiskelijaksi uudelleen normaalia hakumenettelyä käyttäen. Tarkemmat tiedot tutkintosäännön 17§.