Esteetön opiskelu ja sen tukeminen

TAMKin tavoitteena on olla mahdollisimman esteetön opiskelu- ja oppimisympäristö. Esteettömyydellä ammattikorkeakoulussa tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskeluympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. Opintojen aikana esteettömyys tarkoittaa erilaisia tukitoimia, jotka tukevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Opiskelijalla on tarvittaessa oikeus käyttää opinnoissaan itse hankkimiaan apuvälineitä tai avustajaa.

Tutkinto-opiskelijan lukivaikeus voidaan selvittää myös TAMKissa (testi voidaan tehdä opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi). Avoimen AMKin opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille ei tehdä lukitestauksia eikä heillä ole oikeutta tukiseteliin.

 

Yleinen tuki

Opettajilla ja opettajatuutoreilla on keskeinen rooli opiskelijan oppimisen tukemisessa. He voivat tukea opiskelijaa oman opetuksensa tai ohjauksensa yhteydessä. Koulutuksen aikana opettajat toteuttavat erilaisia tukitoimia oppimisprosessissa, opinnäytetyön ohjauksessa ja harjoitteluprosessissa.

Myös opinto-ohjaajat auttavat opiskelijoita ja opettajia erilaisissa tukiasioissa tarpeen mukaan. Lisäksi opintojen alussa opiskelijoiden rinnalla tukemassa ovat vertaistuutorit tai degreetuutorit AMK-tutkintoja päiväopiskeluna opiskelemaan tuleville.

 

Lisätuki

Tutkinto-opiskelijoille on tarjolla vapaasti valittavissa opinnoissa erilaisia tiettyihin oppiaineisiin kohdennettuja opintojaksoja. Lisäksi eri koulutuksissa voi olla tarjolla mm. lisäopetusta, tukipajoja tai valmennuksia, joilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista ja opinnoissa edistymistä.

 

Tehostettu tuki

Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuolisiin suoritustapoihin ja joustaviin tenttikäytäntöihin sekä lisättyyn ohjaukseen. Käytetyt erityisjärjestelyt dokumentoidaan ns. tukiseteliin, jonka opiskelija on voinut saada käyttöönsä osoitettuaan asiantuntijalausunnoin oppimiseen ja opiskeluun liittyvät erityistarpeensa tukisetelihakemuksessaan. Erityisjärjestelyjen tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista.

Koulutuksen alussa opiskelijoille tiedotetaan erityisjärjestelyjen mahdollisuudesta ja tarvittaessa neuvotaan erilaisten lausuntojen hankkimisessa. Suositeltavaa on, että opiskelija ottaa heti opintojen alussa tai sitä ennen yhteyttä omaan opettajatuutoriinsa tai opinto-ohjaajaansa, joka kertoo oppimisen tukena olevista järjestelyistä, opiskeluterveydenhuollon ja vertaistuen mahdollisuuksista. Opiskelijan pyynnöstä ja luvalla opinto-ohjaaja tiedottaa asiasta opiskelijan omalle opettajatuutorille ja tarpeen vaatiessa opettajalle.

Opiskelijan oppimiseen vaikuttavien erityisjärjestelyjen tarpeen voi ottaa esille koska tahansa opintojen aikana, esimerkiksi opettajatuutorin kanssa käytävissä ohjaus- ja kehityskeskusteluissa. Opettajatuutori tai opettaja ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle.

Ohje

Tukiseteli, miten toimitaan

 

Lisätietoa tutkintoon johtavasta koulutuksesta:

  • Esteettömyyskoordinaattori: Maiju Ketko, johtava opinto-ohjaaja, erityisopettaja
  • Sari Hanska, lehtori, ammatillinen erityisopettaja (lukitestaukset TAMKissa)
  • TAMKin opinto-ohjaajat

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.