Ex-PIRAMKin opetussuunnitelmat

Opinto-opas 2009 - 2010

Opinto-opas 2008 - 2009

Opinto-opas 2007 - 2008

Opinto-opas 2006 - 2007

Opinto-opas 2005 - 2006

Yhteinen osa (pdf)

Kulttuuriala

PIRAMK/Musiikki, musiikin koulutusohjelma

Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Musiikkiteknologian suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Säveltäjän suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Teatterimusiikin ja musiikkidraaman suuntautumisvaihtoehto (pdf)

PIRAMK/Virrat, viestinnän koulutusohjelma

Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Rich Median suuntautumisvaihtoehto (pdf)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

PIRAMK/Agro, liiketalouden koulutusohjelma

Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto (pdf)

PIRAMK/Ikaalinen, liiketalouden koulutusohjelma

Taloushallinnon ja kansainvälisten liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdot (pdf)

PIRAMK/Mänttä, liiketalouden koulutusohjelma

Kulttuuri- ja kongressipalvelujen sekä yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdot (pdf)

PIRAMK/Virrat, liiketalouden koulutusohjelma

Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto (pdf)

Luonnontieteiden ala

PIRAMK/Ikaalinen, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (Sähköisen liiketoiminnan
suuntautumisvaihtoehto) ja PIRAMK/Ikaalinen/Agro, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (Terveysala
tietohallinnon suuntautumisvaihtoehto)

Sähköisen liiketoiminnan ja terveysalan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehdot (pdf)

Tekniikan ja liikenteen ala

PIRAMK/Laboratorioala

Laboratorioalan koulutusohjelma (pdf)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

PIRAMK/Sosiaaliala

Sosiaalialan koulutusohjelma (pdf)

PIRAMK/Terveysala

Bioanalytiikan koulutusohjelma (pdf)
Ensihoidon koulutusohjelma (pdf)
Fysioterapian koulutusohjelma (pdf)
Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma (pdf)
Degree Programme in Nursing (pdf)

PIRAMK/Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (pdf)
Terveydenhoitajan suuntautumisvaihtoehto (pdf)

Matkailu, ravitsemis- ja talousala

PIRAMK/Ikaalinen

Matkailun koulutusohjelma (pdf)

PIRAMK/Pihro

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma (pdf)

PIRAMK/Koulukatu

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (pdf)

Opinto-opas 2004 - 2005

Opinto-opas (pdf)

Opinto-opas 2003 - 2004

Opinto-opas (pdf)