Harjoittelu

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakoulututkintoa. Sen merkitys on suuri etenkin ammatillisen ja asiantuntijuuden kasvun prosessissa. Harjoittelu mahdollistaa teorian ja käytännön toisiinsa kytkeytymisen.

LAAJUUS JA TOTEUTUS

Harjoittelun laajuus vaihtelee koulutuksittain ja suuntautumisvaihtoehdoittain 30 - 120 opintopisteen välillä jakautuen eri pituisiin jaksoihin. Harjoittelu on tavoitteellista ja ohjattua oppimistoimintaa.

Harjoittelu toteutetaan pääasiassa aidoissa työelämän ympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa myös TAMKin tutkimus- ja kehityspalvelujen hankkeissa tai projekteissa. Ulkomailla suoritetun harjoittelun tulee täyttää suomalaisen koulutuksen vaatimukset.

TAVOITTEET

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Jokaiselle harjoittelujaksolle määritellään harjoittelun tavoitteet ja tehtävät.

Opiskelija laatii omat henkilökohtaiset tavoitteensa harjoittelujaksolle keskusteltuaan niistä ensin ohjaavan opettajan ja harjoittelupaikan harjoitteluohjaajan kanssa. Ohjaava opettaja vastaa opiskelijan tai opiskelijaryhmän harjoittelun ohjaamisesta ja on ammattikorkeakoulun ja työpaikan välinen yhteyshenkilö. Hän vastaa myös harjoittelun arvioinnista. Harjoitteluohjaaja on opiskelijan ohjaaja harjoittelupaikassa.

HARJOITTELUSOPIMUS

Tampereen ammattikorkeakoulun, opiskelijan ja harjoittelupaikan välille solmitaan harjoittelusopimus. Mikäli kyseessä on palkallinen harjoittelu, kirjoitetaan harjoitteluajalle myös työsopimus. Terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat ovat pääsääntöisesti TAMKin ja harjoitteluorganisaation välisiä sopimuksia, joiden solmimisesta vastaa Terveys-ja sosiaalipalvelut -yksikön johtaja (yksittäinen opiskelija ei siis tee sopimusta). Palkattoman harjoittelun aikana TAMK vastaa tapaturmavakuutuksesta (ks. lisää opinto-oppaan kohdasta vakuutusturva.

HARJOITTELU ULKOMAILLA

Mikäli harjoittelu suoritetaan ulkomailla (myös suomalaisen yrityksen palveluksessa), tulee seurata kansainvälisen harjoittelun ohjeita ja käyttää siihen tarkoitettuja lomakkeita.

HARJOITTELUPAIKAT

Harjoittelupaikkoja välitetään ammattikorkeakoulujen työnvälitys- ja tietopalvelussa nimeltä Y-makers. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen välityksessä käytetään Jobiili-järjestelmää. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan pääsääntöisesti itse. Lisävinkkejä ja -linkkejä työnhakuun Opinto-oppaasta, TAMKrekryn sivulta.

LISÄTIEDOT

Katso koulutuskohtaiset tarkennukset sivun oikean laidan Lisätiedot-kohdasta (kirjautuneille käyttäjille).

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.