Hätätilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien pitää toimia suojeluorganisaation jäseniltä saamiensa ohjeiden mukaan. Rakennuksesta on poistuttava välittömästi, kun kehotus siihen on annettu!

Onnettomuus- ja poikkeustilanteita varten TAMKin kiinteistöissä toimii suojeluorganisaatio, joka hälytyksen tapahduttua tiedottaa rakennuksen tyhjentämisestä ja muusta pelastustoiminnasta  sekä auttaa niissä ennen ammattipelastajien paikalle saapumista.

On syytä muistaa, että suojeluorganisaation ja pelastusviranomaisten ohjeiden laiminlyöminen voi vaarantaa asianosaisen lisäksi myös pelastushenkilöstön ja muiden poistuvien terveyden, jopa hengen.

Toiminta palokellojen alettua soida/soimaan eli rakennuksestapoistumishälytyksen tultua

  1. Noudata hälytyksen suorittajan ohjetta poistumistavasta ja suunnasta.
  2. Älä hae tavaroitasi tai ulkovaatteitasi mukaan.
  3. Siirry välittömästi ulos samaan suuntaan muiden poistujien kanssa.
  4. Seuraa poistumisviittoja, älä käytä hissejä.
  5. Älä avaa ovia tarpeettomasti. Suojeluorganisaatio huolehtii tilojen tarkastuksesta.
  6. Toimi rauhallisesti malttisi säilyttäen. Puhu toisille myös rauhoittavasti. Älä lietso paniikkia puheillasi tai käytökselläsi. Paniikki voi lisätä uhrien määrää!
  7. Auta joukossanne olevia liikuntarajoitteisia ja loukkaantuneita poistumisessa. Jos muuta ohjetta ei anneta, poistu aina lähintä poistumisväylää pitkin ulos, jonka jälkeen siirry kiinteistökohtaisesti ilmoitettavaan kokoontumispaikkaan.
  8. Älä palaa rakennukseen, ennen kuin siihen annetaan lupa.
  9. Ilmoita välittömästi poistumista ohjaaville suojeluorganisaation jäsenille tai viranomaisille mahdollisesti rakennukseen jääneistä ihmisistä.

TAMKin yksityiskohtaisemmat hätäohjeet löytyvät Intrasta.