Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi

Säilyttääkseen opiskeluoikeutensa opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi.

1.8.2015 jälkeen aloittava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna vain lakisääteisistä syistä.

Ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tehdään PAKKI-työpöydällä pääsääntöisesti 1.3. - 31.5. Opiskelija voi halutessaan muuttaa kevätlukukaudelle tekemäänsä ilmoittautumista pääsääntöisesti 1. - 30.11. (lomakkeella). Tarkennukset löytyvät Tutkintosäännöstä. HUOM! Ilmoittautumistoiminto ei toimi puhelimella.

Opiskelijan, jolle koulutuksesta vastaava vararehtori on myöntänyt opiskeluoikeusajan jatkon, läsnäolotieto viedään järjestelmään automaattisesti.

Poissaolevalla opiskelijalla on käytössään TAMKin verkkotunnukset ja opiskelijasähköposti, mutta ei kulkuoikeutta TAMKin tiloihin. Lisäksi opiskelijalla ei ole opintojen suoritusoikeutta eikä myöskään oikeutta opinto- tai ateriatukeen, matka-alennuksiin eikä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.

TAMK ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana.

Ilmoittautumisen laiminlyönti tarkoittaa opiskeluoikeuden menettämistä. Opiskelija voi hakea ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyömisen seurauksena menetettyä opiskeluoikeutta palautettavaksi hakemuskuukauden alusta alkaen. Ennen hakemuksen täyttämistä tulee maksaa hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa ja maksutosite tulee liittää hakemukseen. Pankkiyhteystiedot voi käydä katsomassa lomakkeelta.

Lomake:
Opiskeluoikeuden palauttaminen

Läsnä- tai poissaoloilmoituksen muutos kesken lukukauden

Läsnäolon muuttaminen poissaolevaksi

Opiskelija voi perustellusta syystä hakea läsnäoloilmoitukseensa muutosta kesken lukukauden. Läsnäolon muuttaminen poissaolevaksi vaatii koulutusjohtajan päätöksen (Tutkintosääntö 13§). Läsnäoloilmoittautumisen muutos -hakemukseen  tulee liittää opiskelutodistus ja opintosuoritusote sekä lisäksi perusteluiden yhteydessä haluttaessa myös muita liitteitä (esim. sairauslomatodistus yms.). Hakemus liitteineen toimitetaan oman koulutuksen opintoasiainkoordinaattorille.

Poissaolon muuttaminen läsnäolevaksi

Ilmoitus läsnäolotiedon muuttamisesta poissaolevasta läsnäolevaksi toimitetaan oman koulutuksen opintoasiainkoordinaattorille.

Ilmoittautuminen opintojaksoille - aikataulut

Tietoa opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyy Aikataulut ja ilmoittautumiset -sivuilta.

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.