Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi täydentää osaamistaan monin eri tavoin.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista kehittää ammatillista osamistaan. Avoimessa AMK:ssa voi opiskella pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Opintoja järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina kaikissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat laajoja ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Erikoistumisopinnot eivät johda tutkintoon. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 – 60 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Ammatillinen opettajankoulutus

TAMKin yhteydessä toimiva Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää ammatillista opettajankoulutusta ammattikorkeakouluihin, ammattioppilaitoksiin ja aikuiskoulutuskeskuksiin suuntautuville opettajille. Koulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden myös muiden oppilaitosten opettajille. Koulutus on 60 opintopisteen laajuinen ja suoritettavissa työn ohessa opiskellen 1,5 – 2 vuodessa.

Täydennyskoulutus

TAMK tarjoaa tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa koko työelämän ajan. Monipuolinen täydennyskoulutustarjonta sisältää eripituisia opintoja, muutamasta päivästä jopa vuoden tai kahden kestäviin koulutuskokonaisuuksiin.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin on perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ylempien tutkintojen koulutusohjelmat ovat vähintään lukuvuoden ja enintään puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia (60 – 90 opintopistettä). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

Yliopistokoulutus

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja myös yliopistossa. Hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.