Kesäopinnot 2018

Päivitetty 19.2.2018

TAMKin oma kesäopintotarjonta

TAMKin kesäopintotarjonta löytyy Opinto-oppaasta: Opetussuunnitelmat -> Vapaasti valittavat ja muut opinnot -> Kesäopinnot 2018. Ilmoittaudu TAMKin omiin opintoihin normaalisti Pakin kautta.

Tampere Summer School

Tampere3 tarjoaa englanninkielisiä kesäopintoja maksuttomasti TAMKin tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Muille kiinnostuneille opinnot ovat maksullisia. Tarjonnan ja ilmoittautumisohjeet löydät: https://www.uta.fi/admissions/summer-school. Ilmoittautumisaika on 15.3. - 15.5.2018. Voit valita minkä tahansa Tampere3:n korkeakoulun opintoja. Ilmoittautuminen tehdään Lyyti-järjestelmän kautta. Opintojen jälkeen:

  • Saat opintosuoritusotteen TaY:n ja TTY:n opinnoista. TAMKin omista opinnoista suoritukset siirtyvät automaattisesti Pakkiin.
  • TaY:n ja TTY:n opinnosta tee Pakissa HyväHot-hakemus (liitä opintosuoritusote sen liitteeksi) mahdollisimman pian, mieluiten elokuussa.
  • Opintojen sijoittelu HOPSisi tutkinnon rakenteeseen tehdään myöhemmin ohjaus- ja kehityskeskustelun yhteydessä.

Valtakunnallinen AMKien kesäopintoportaali

Summersemester.fi-portaaliin on koottu 22 ammattikorkeakoulun kesäopintojaksotarjonta. Voit valita opintojaksoja kaikkien AMKien tarjonnasta. Opintojaksot ovat pääosin verkko-opintoja. Vuoden 2018 opintojaksot julkaistaan 1.3.2018, jolloin voit tutustua opintojaksoihin. Ilmoittautumiset alkavat 15.3.2018 alkaen. Suosituimmat opintojaksot täyttyvät nopeasti, joten olethan ajoissa liikkeellä.

Voit ilmoittautua suoraan opintoihin, jotka sijoitat vapaasi valittaviin. Jos valitset opintoja perus- tai ammattiopintoihin (ylemmissä AMK-tutkinnossa syventäviin opintoihin), keskustele asiasta ensin opettajatuutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Ilmoittaudu Summersemester.fi-portaalin kautta vain muiden AMKin opintojaksoille. Ilmoittaudu TAMKin omille opintojaksoille PAKIN kautta.

Summersemester.fi-portaaliin opinnot ovat maksuttomia tutkinto-opiskelijoille tai avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoille.

Muissa AMKeissa suoritetut opinnot:

  • Pyydä toisesta AMKista opintosuoritusote suorittamistasi opinnoista.
  • Tee HyväHot-hakemus (liitä opintosuoritusote sen liitteeksi) mahdollisimman pian, mieluiten elokuussa.
  • Opintojen sijoittelu HOPSisi tutkinnon rakenteeseen tehdään myöhemmin ohjaus- ja kehityskeskustelun yhteydessä.

Kesäopintotuki

Lue lisää opintotukiajasta ja kesäopinnoista Kelan sivuilta.

Lisätietoja

Lisätietoja kesäopinnoista:

  • Jarkko Lehtonen, koulutuspäällikkö, jarkko.lehtonen(at)tamk.fi
  • Mervi Tikkanen, opintoasiainkoordinaattori, mervi.tikkanen(at)tamk.fi
  • Maiju Ketko, johtava opinto-ohjaaja, maiju.ketko(at)tamk.fi
  • TAMKin opinto-ohjaajat

 

 

Ylläpitovastuu

Anu Vainonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi