Kirjasto- ja tietopalvelut

TAMKin kirjaston toimipisteiden yhteystiedot, aukioloajat ym. tiedot on koottu kirjaston www-sivulle http://www.tamk.fi/kirjasto.

Kirjaston sähköiset palvelut

Kirjaston kotisivujen kautta pääsee kirjaston sähköisiin palveluihin kuten chat-palveluun. Kirjaston painetut ja elektroniset aineistot löytyvät TAMK Finna -hakuliittymästä. TAMK Finnasta voi etsiä kirjaston aineistoja, uusia lainoja ja tehdä varauksia.

Elekroniset aineistot ovat käytössä pääosin ilman erillistä tunnistautumista TAMKin verkossa olevilta työasemilta. E-aineistojen etäkäyttö TAMKin ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla TAMK Finna –hakuliittymään.

Informaatiolukutaito

Jatkuva tietojen päivittäminen on välttämätöntä nopeasti muuttuvassa työelämässä. Uusin informaatio löytyy verkosta, mutta luotettavan tiedon etsiminen vaatii taitoa ja lähteiden tuntemusta. TAMK valmentaa opiskelijoita alansa asiantuntijoiksi tukemalla tiedonhankintataitojen (www.tamk.fi/kirjasto/tiedonhankinta) kehittymistä. Opiskelija saa tiedonhankinnan ohjausta opintojensa aikana ja voi kääntyä kirjaston henkilökunnan puoleen tiedonhakuongelmien kanssa.

Kirjasto julkaisee TAMKin opinnäytetyöt verkossa

TAMKissa valmistuneet opinnäytetyöt julkaistaan ensisijaisesti verkossa. Ne löytyvät Theseus-julkaisuarkistosta www.theseus.fi.