Kriisiapu

Kriisityö merkitsee äkillisten ja yllättävien traumatilanteiden välitöntä auttamistyötä, henkistä ensiapua. Näitä tilanteita voivat olla äkillinen kuolema, vakavat onnettomuudet, itsemurha, itsemurhayritys, väkivaltatilanteet, uhkatilanteet, tulipalo tai muut järkyttävät tapahtumat.

Mikäli TAMKin opiskelija joutuu kriisitilanteeseen, sen purkaminen ja selvittäminen on aina hyvä aloittaa oman opettajatuutorin kanssa. Hän ohjaa opiskelijan keskustelemaan toimipisteen kriisityöryhmän kanssa ja tarvittaessa opiskelijaterveydenhuollon kautta tarjottaviin asiantuntijapalveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon psykologeilta saa ohjantaa, neuvontaa ja lyhytterapiaa, jonka tarkoitus on palauttaa ja ylläpitää opiskelijan kykyä opiskella ja/tai tehdä työtä. Opiskelijoiden kriisitilanteissa apua pyritään järjestämään välittömästi. Opiskelijat tulevat psykologin vastaanotolle joko lääkärin tai terveydenhoitajan ohjaamana. Tavallisimmat käyntien syyt ovat masennus, ahdistuneisuus sekä traumaattiset kokemukset ja elämäntilanteiden kriisit.

Kriisityö voidaan nähdä myös osana yhteisön henkistä työsuojelua.

Tampereen ammattikorkeakoulun kriisityön tavoitteena on tukea yhteisön jäseniä niin, ettei traumatilanteista aiheudu ylimääräistä lisäkuormitusta ja että yhteisön jäsenet voisivat kokea saaneensa asiantuntevaa ja kunnioittavaa henkistä ensiapua sitä tarvitessaan.