Lukuvuoden kokonaisaikataulu 2014 - 2015

Pdf-versio: Lv 2014 - 2015 kokonaisaikataulu

Periodit | Säännöllinen kontaktiopetus: Metsätalous | Tekniikka | Kulttuuri | Tietojenkäsittely | Liiketalous |
Matkailu- ja ravitsemusala | Hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut | Terveyspalvelut | Englanninkielinen koulutus | YAMK-opinnot | Ammatillinen opettajankoulutus | Erikoistumisopinnot
Lukuvuoden avajaiset | Valmistumisjuhlat | Tutkintotodistusten antopäivät | Henkilöstöinfot ja -päivät (opetuksettomia)

 

Periodit

1. periodi   1.8.  - 26.10.2014
2. periodi   27.10.  - 31.12.2014
3. periodi   1.1.  - 8.3.2015
4. periodi   9.3.  - 31.7.2015

Säännönmukainen opetuksen aloituspäivä keväällä 2015 on ke 7.1.2015.

Periodien aloituspäivistä poiketen säännöllinen kontaktiopetus alkaa ja päättyy


Metsätalouden koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus)
1. vuosikurssi aloitus 19.8.2014
                          Opettaja- ja opiskelijatuutoreiden ns. O&O-päivä ma 18.8.2014
2. vuosikurssi aloitus 13.8.2014
3. vuosikurssi aloitus 1.9.2014
4. vuosikurssi aloitus 1.10.2014

 

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy viimeistään 15.5.2015

 

Tekniikan koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus)
uudet opiskelijat 26.8.2014 (O&O-päivä 25.8.2014)
jatkavat opiskelijat 1.9.2014
Environmental Engineering (ENVE) - ks. Englanninkielisessä koulutuksessa kontaktiopetus -kohta


Monimuotototeutus (aiemmin Aikuisten tutkintoon johtava koulutus)
Talotekniikan uudet opiskelijat 25.8.2014
Kone- ja tuotantotekniikan uudet opiskelijat 25.8.2014
Kone- ja tuotantotekniikan jatkavat opiskelijat 25.8.2014
Rakennustekniikan jatkavat opiskelijat:
14IA351-ryhmä 7.8.2014 ja 12IA331-ryhmä 14.8.2014
Sähkötekniikan jatkavat opiskelijat 21.8.2014
Rakennusmestarikoulutuksen (J-kylä) jatkavat opiskelijat 25.8.2014


YAMK-tutkinnot - ks. YAMK-tutkinnot -kohta
DP in Information Technology
Automaatioteknologia
Hyvinvointiteknologia (tekniikka)
Teknologiaosaamisen johtaminen


Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päivätoteutuksessa (eli aiemmin nuorisoasteella) 15.5.2015

 


Kulttuurialan koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus)
Media and Arts (ks. myös Englanninkielisessä koulutuksessa kontaktiopetus -kohta),
Media-ala, uudet opiskelijat 12.8.2014 klo 10
           O&O-päivä 11.8.2014
Elokuvan ja television jatkavat opiskelijat 19.8.2014
Kuvataiteen jatkavat opiskelijat: 2. vsk. 19.8.2014 ja 3-4 vsk. 1.9.2014
Median jatkavat opiskelijat:
           kahden viikon intensiivikurssille osallistuvat 18.8.2014, yhden viikon intensiivikurssille osallistuvat 25.8.2014
           (ks. myös Englanninkielisessä koulutuksessa kontaktiopetus -kohta)
           ja muut jatkavat 1.9.2014
Virrat, viestintä käsikirjoituksen kuvallisen ilmaisun jatkavat opiskelijat 1.9.2014
Virrat, viestintä digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin jatkavat opiskelijat aloittavat Tohlopissa 1.9.2014

Musiikissa aloittavat opiskelijat 12. - 14.8.2014
          O&O-päivä 11.8.2014
Musiikissa intensiiviviikko alkaen 18. - 22.8.2014,
1. periodin opetus ja ryhmäopetus alkaa 25.8.2014
Musiikissa henkilökohtainen opetus ja pedagogiikkaopetus alkavat 1.9.2014

YAMK-tutkinnot - ks. YAMK-tutkinnot -kohta
Mediatuottaminen

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päivätoteutuksessa musiikissa 15.5.2015 ja muilla 31.5.2015

 

Tietojenkäsittelyn koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus)
Uudet opiskelijat 20.8.2014
           O&O-päivä 18.8.2014
Jatkavat opiskelijat 25.8.2014

Monimuotototeutus (aiemmin Aikuisten tutkintoon johtava koulutus)
Uudet opiskelijat 13.8.2014

Jatkavat opiskelijat 25.8.2014

YAMK-tutkinnot - ks YAMK-tutkinnot  -kohta
Tietojärjestelmäosaaminen

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päivätoteutuksissa 15.5.2015

 


Liiketalouden koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon jo johtava koulutus)
Liiketalous Tampere uudet opiskelijat 20.8.2014
           O&O-päivä 18.8.2014
Liiketalous Tampere jatkavat opiskelijat 25.8.2014
International Business (IB) ja Tourism - ks. myös Englanninkielisessa koulutuksessa kontaktiopetus -kohta

Monimuotototeutus (aiemmin Aikuisten tutkintoon johtava koulutus)
uudet opiskelijat Tampere 14.8.2014, jatkavat 25.8.2014
uudet opiskelijat Ikaalinen 21.8.2014
Jatkavat opiskelijat Virrat 14.8.2014

YAMK-tutkinnot - ks. YAMK-tutkinnot -kohta
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päivätoteutuksessa 15.5.2015

 

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus)
Palveluliiketoiminta uudet opiskelijat 19.8.2014
           O&O-päivä 18.8.2014
Jatkavat opiskelijat 25.8.2014

Monimuotototeutus (aiemmin Aikuisten tutkintoon johtava koulutus)
Palveluliiketoiminta uudet opiskelijat (muunto ja monimuoto) 14.8.2014 klo 16.30
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen jatkavat opiskelijat 19.8.2014
tuutortapaaminen klo 16.30, 2. vsk ja 3. vsk opiskelijat


Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päiväopetuksessa 29.5.2015

 

Hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus)
Bioanalyytikko-, fysioterapeutti- sekä röntgenhoitajakoulutuksen uudet opiskelijat 19.8.2014
           O&O-päivä 18.8.2014
Radiografian ja sädehoidon valmistuva ryhmä 4.8.2014
Bioanalytiikan, fysioterapian sekä radiografian jatkavat ryhmät 11.8.2014
Sosiaalialan uudet opiskelijat 19.8.2014
           O&O-päivä 18.8.2014
Sosiaalialan jatkavat opiskelijat 25.8.2014

Monimuotototeutus (aiemmin Aikuisten tutkintoon johtava koulutus)
Bioanalytiikan (Seinäjoki) jatkavat opiskleijat 11.8.2014
Bioanalytiikan (Jyväskylä) jatkavat opiskelijat 11.8.2014
Radiografian (Jyväskylä) jatkavat opiskelijat 4.8.2014

YAMK-tutkinnot - ks. YAMK-tutkinnot -kohta
Hyvinvointiteknologia
Sosiaaliala
 

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päiväopetuksessa 29.5.2015

 


Terveyspalveluiden koulutuksissa säännöllinen kontaktiopetus


Päivätoteutus (aiemmin Nuorten tutkintoon johtava koulutus
Ensihoitajakoulutus uudet opiskelijat 19.8.2014, jatkavat 11.8.2014
Kätilökoulutus uudet opiskelijat 19.8.2014, jatkavat 11.8.2014
Sairaanhoitajakoulutus uudet opiskelijat 19.8.2014, jatkavat 11.8.2014 (ja Nursing jatkavat - ks. Englanninkielisessa koulutuksessa kontaktiopetus -kohta
Terveydenhoitajakoulutus uudet opiskelijat 19.8.2014, jatkavat 11.8.2014
          Opettaja- ja opiskelijatuutoreiden ns. O&O-päivä 18.8.2014

Sairaanhoitajakoulutus uudet opiskelijat 8.1.2015

Monimuotototeutus (aiemmin Aikuisten tutkintoon johtava koulutus)
Sairaanhoitajakoulutus uudet opiskelijat 19.8.2014, jatkavat 11.8.2014
Sairaanhoitajakoulutus uudet opiskelijat 8.1.2015

 

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy päivätoteutuksessa 5.6.2015

 

Englanninkielisissä koulutuksissa kontaktiopetus


Media and Arts (kulttuuri) uudet opiskelijat 12.8.2014
Environmental Engineering (tekniikka) ja International Business (liiketalous) uudet opiskelijat 20.8.2014
Environmental Engineering ja International Business -koulutusohjelmien uudet opiskelijat 21.8.2014


Vieraskielisten koulutusten uusien opiskelijoiden yhteinen orientaatio 20. -  22.8.2014
Vaihto-opiskelijoiden orientaatio KV-palveluiden järjestämänä 18. - 21.8.2014

Jatkavat opiskelijat:
Nursing 11.8.2014
Media: kahden viikon intensiivikurssille osallistuvat 18.8.2014, yhden viikon intensiivikurssille osallistuvat 25.8.2014
ENVE 1.9.2014
IB ja Tourism 25.8.2014

Vieraskielisten koulutusten vaihto-opiskelijoiden kv-orientaatio on 5.1.2015 ja 7. - 9.1.2015, kevään opetus alkaa:
Media 7.1.2015
ENVE ja IB ja Tourism 12.1.2015

 

Säännöllinen kontaktiopetus päättyy keväällä 2015 kunkin koulutusalan mukaisesti.


YAMK-tutkinnot


Suomenkieliset YAMK-tutkinnot:

Automaatioteknologian (tekniikka) opiskelijat 29.8.2014
Automaatioteknologian (tekniikka) opiskelijat 16.1.2015 klo 13.15
Hyvinvointiteknologian (hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut) jatkavat opiskelijat (tekniikka ja SoTe) 22.8.2014
Hyvinvointiteknologian (hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut) uudet opiskelijat (tekniikka ja SoTe) 8.1.2015
Kliinisen asiantuntijan (terveyspalvelut) jatkavat opiskelijat 26.8.2014
Mediatuottamisen (kulttuuriala) jatkavat opiskelijat 27.8.2014 klo 9.00
Palvelu- ja projektiliiketoiminnan lähiopetus alkaa 23.1.2015
Sosiaaliala (hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut) jatkavat opiskelijat 25.8.2014
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (terveyspalvelut) uudet opiskelijat 4.9.2014, jatkavat opiskelijat 26.8.2014
Teknologiaosaamisen johtamisen (tekniikka) uudet opiskelijat 5.9.2014 klo 12.15
Terveyden edistämisen (terveyspalvelut) uudet opiskelijat 4.9.2014
Tietojärjestelmäosaamisen (tietojenkäsittely) uudet opiskelijat 21.8.2014
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen (liiketalous) jatkavat opiskelijat 28.8.2014

Englanninkieliset YAMK-tutkinnot:

DP in International Project Management (liiketalous) - YAMK uudet opiskelijat 5.9.2014
DP in Information Technology (tekniikka) - YAMK uudet opiskelijat 29.8.2014 klo 13, tila A3-20 orientaatio
DP in Management and Economy in the International Forest Sector 8.2.2015 in St Petersburg
 

 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOKK

 

Uudet erityisopettajankoulutuksen opiskelijat 27.5.2014

Uudet opettajankoulutuksen opiskelijat 21. - 22.8.2014

Jatkavat opiskelijat omien ryhmiensä aikataulujen mukaisesti elo-syyskuussa 2014

TAOKKin valmistumisjuhla joulukuussa (ehdotus 17.12.2014)

 

Erikoistumisopinnot

 

Aloittavat opinnot erillisen ryhmäkohtaisen ohjelman mukaisesti.

 

Lukuvuoden avajaiset


Tampereen ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset pidetään keskiviikkona 3.9.2014  klo 13.


Valmistumisjuhlat


perjantaina 19.12.2014 ja lauantaina 6.6.2015

 

Tutkintotodistusten luovutuspäivät


• syyslukukausi 2014: 29.8.2014, 30.9.2014, 31.10.2014, 28.11.2014, 19.12.2014, 31.12.2014 (todistusten luovutus aikaisintaan 13.1.2015)

• kevätlukukausi 2015: 30.1.2015, 27.2.2015, 31.3.2015, 30.4.2015, 29.5.2015 (todistus luovutetaan aikaisintaan valmistumisjuhlassa 6.6.2015), 30.6.2015


Henkilöstöpäivät ja -infot (opetusta ei ole tilaisuuksien aikana)

  • uuden henkilöstön perehdytyspäivä: ma 11.8.2014 klo 9.30 - 15.30
  • TAMK-päivä: ke 13.8.2014 klo 9 - 16
  • henkilöstöinfo: to 2.10.2014 klo 14.15 - 16
  • henkilöstöinfo: ke 3.12.2014 klo 14.15 - 16
  • henkilöstöinfo: ti 20.1.2015 klo 14.15 - 16
  • TAMK-päivä: ke 4.2.2015 klo 9 - 16
  • henkilöstöinfo: to 9.4.2015 klo 14.15 - 16
     

  

Lisätietoa

Lukuvuoden kokonaisaikataulu

Kokonaisaikataulu 2019 - 2020

Kokonaisaikataulu 2018 - 2019

Ilmoittautuminen opintojaksoille

Ilmoittautuminen opintojaksoille 2018 - 2019

Uusinta- ja korotustenttipäivät

Uusinta- ja korotustenttipäivät 2018 - 2019

Lisätietoa

Koulutuskohtaiset tarkennukset


Aikataulut ja ilmoittautumiset, uusintatentit ym:

Koostesivu ohjeista

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.