Mooc - tietojenkäsittelyn koulutus

MOOC yhteyshenkilö: Jari Aalto, jari.aalto(at)tamk.fi

MOOC OPINTOJEN SUORITUS

Massive Online open course (MOOC) -opintosuoritteista, jotka liittyvät TAMKin tietojenkäsittelyn opintoihin, on mahdollista saada opintopisteitä. Opintoja hyväksytään täysin suoritetuista MOOC opintojaksoista. Opintoja hyväksytään joko vapaasti valittaviin opintoihin tai ammattiopintoihin. MOOC-opinnoilla voi myös tapauskohtaisesti hyväksilukea muita opintojaksoa. Korvaavista suorituksista kannattaa keskustella etukäteen. Pääsääntöisesti MOOC:ien tulee olla muiden korkeakoulujen järjestämiä tai muutoin niiden tasoa vastaavia suorituksia.

Korkeakoulujen tarjoamien MOOCien tapauksessa opintopisteet siirtyvät sellaisenaan. Muiden kuin korkeakoulujen MOOCien tapauksessa, hyväksytyt opintopisteet arvioidaan tapauskohtaisesti voimassaolevien opintopisteitä vastaavien tuntimäärien perusteella (27 h / op).

MOOC-suoritus hyväksytään joko sähköisen tai paperisen otteen perusteella, jonka voi pyytää MOOC-opintoja järjestävältä taholta.   MOOC-opintojen järjestäjä vastaa rekistereiden ylläpidosta. Mikäli MOOC-suoritus edellyttää tenttiä, voi joissakin tapauksessa kysyä tentin mahdollista siirtoa TAMKiin valvottavaksi. Lisätietoja kannattaa kysyä MOOC-opintoja järjestävältä taholta.

Alla muutamia esimerkkejä tunnetuimmista MOOC-sivustoista:

Lisätietoja MOOC-tarjonnasta maailmalla:

ALKUTOIMENPITEET

Ennen MOOC-opinnon aloittamista, sovi asiasta MOOC-opinnoista vastaavan henkilön kanssa.

  • Lähetä linkki MOOC:iin, jonka aiot suorittaa.
  • Lähetä MOOC-kuvauksen teksti samassa sähköpostissa.

Suorituksen laajuuden arvioimiseksi, lähetä lisäksi linkki sivuun, josta käy ilmi MOOC:in laajuus joko opintopisteinä (ECTS, CREDITS) tai tunteina.

MOOC:IN SUORITUSMERKINTÄ

MOOC:in sähköinen diploma

Ota kuvaruutukaappaus koko selaimen sivusta (window capture), josta näkyvät kokonaissuoritusmerkinnät. Ota kuvaruutukaappaus siten, että suoritusmerkinnän URL-osoite on nähtävissä.

Tallenna kuvaruutukaappaus JPG- tai PDF-muodossa.

 MOOC:in kirjallinen diploma

Paperisen diploman tapauksessa, skannaa kopio PDF-muotoon.

Suoritus

Lähetä tiedosto suoritusmerkinnnästä MOOC-opinnoista vastaavalle henkilölle.

MOOC JA OPINTOJEN HYVÄKSILUKU

Tätä vaihoehtoa käytetään ainaostaan, jos haet korvaavuutta johonkin opintojaksolle.

Normaali hyväksilukumenettely:

1. Käynnistä HyväHot-käsittely

2. Liitä URL-linkki MOOCin kurssikuvaukseen

3. Lisää sanallinen kuvaus mihin haet MOOC:illa korvaavuutta

Ilmoita opintojakso koodi ja nimi, johon haet korvaavuutta.

Ilmoita MOOCin laajuus opintopisteinä tai tunteina.

4. Liitä mukaan ote suoritusmerkinnnästä

Lisää mukaan kuvaruutukaappaus tai PDF-kopio paperisesta otteesta, josta suorituksen päivämäärä, hyväksyntä, laajuus ja MOOC-opintoja järjestävä taho käyvät ilmi.

Huom. Mikäli haluat sisällyttää MOOCin johonkin tiettyyn HOPSin osuuteen (muihin kuin vapaasti valittaviin opintohin), ole yhteydessä opinto-ohjaajaan suorituksen käsittelemiseksi.

Lisätietoa

Verkko-opintotarjonta

Koulutuskohtaiset tarkennukset

Koostesivu ohjeista

Sisältövastuu

Jari Aalto, jari.aalto@tamk.fi