Pyynnöt muualla säilytettävistä asiakirjoista

Muualla kuin Tampereen ammattikorkeakoulussa säilytettävästä asiakirja-aineistosta voi tilata asiakirjakopioita ottamalla yhteyttä aineistoa säilyttävään viranomaiseen.

Tampereen kaupunginarkistossa säilytettävä aineisto

Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos 1991 - 31.7.2000
Tampereen ammattikorkeakoulu (entinen) 1.8.1996 - 31.12.2009
Tampereen talouden ja tekniikan oppilaitos: tekniikan yksikkö (ns. vanhamuotoinen insinööri- ja rakennusarkkitehtikoulutus sekä teknikkokoulutus) 1.8.1996 - 31.7.2000
Tampereen ammattiopisto (teknikkokoulutus) 1.8.2000 - 2003
Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos 1.8.1996 - 2000


Ks. Tampereen kaupunginarkiston yhteystiedot

 

Kansallisarkisto, Hämeenlinnan toimipisteessä säilytettävä aineisto

Tampereen teknillinen oppilaitos ja väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu 1886 - 31.7.1996
Tampereen sairaanhoito-opisto / Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos 1956 - 31.7.1996


Näin teet tietopyynnön