Ristiinopiskeluohje TAMKin opiskelijoille

Päivitetty 3.1.2019

Tämä ohje on läsnä oleville TAMKin tutkinto-opiskelijoille ja TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoille, jotka haluavat hakeutua ristiinopiskeluun.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

  • kotikorkeakoulun omiin opintojaksoihin
  • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin.

Ristiinopiskelun opintojen suunnittelu

Tutkinto-opiskelijat

Tarkista, että haluamasi Tampereen yliopiston opinnot sopivat tutkintoosi sekä lisäksi huomioi seuraavat asiat:

  • Oman tutkintosi tavoitteiden tulee täyttyä, TAMKin opetussuunnitelmat
  • Tutkintosi opintopistemäärä ei saa ylittyä ristiinopiskelun valinnoilla - 210/240/270 op (AMK-tutkinnot) tai 60/90 op (YAMK-tutkinnot)
  • Jos opiskelet yliajalla, voit suorittaa vain tutkinnostasi puuttuvia opintoja
  • Voit ilmoittautua suoraan opintoihin, jotka sijoitat vapaasi valittaviin (jos siellä on vielä tilaa). Jos valitset opintoja perus- tai ammattiopintoihin (YAMKissa syventäviin opintoihin), keskustele asiasta ensin opettajatuutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Ammatillisten opettajankoulutusten opiskelijat

Tarkista, että haluamasi Tampereen yliopiston opinnot sopivat omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi (HOPSiisi) sekä lisäksi huomioi seuraavat asiat:

  • Oman opettajankoulutuksesi tavoitteiden tulee täyttyä
  • Opettajankoulutuksesi opintopistemäärä (60 op) ei saa ylittyä ristiinopiskelun valinnoilla
  • Keskustele aina ennen hakeutumista omasta HOPSistasi ja ristiinopiskelun opinnoista oman ryhmänopettajasi kanssa sekä hyväksytä hänellä HOPSisi.

Hakeutuminen Tampere3-ristiinopiskelupalvelussa

Vain läsnä oleva opiskelija (tutkinto-opiskelija tai ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelija) voi hakeutua ristiinopiskeluun. Tutustu huolellisesti TAMKin ja yliopiston ohjeistuksiin ennen kuin haet opiskeluoikeutta Tampere3-opintoihin. Opintotarjonnan löydät ristiinopiskelupalvelusta osoitteesta https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi.

Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun (tammikuussa 2019 tuni-tunnuksilla) ja poimi opinnot, joita haluat opiskella. Vahvista ristiinopiskelupalvelussa opiskelusi valinnat vasta sitten, kun tiedät opintojen sopivan sekä omiin opintoihisi että omaan lukujärjestykseesi ja opintojen esitietovaatimusten täyttyvän. 

Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8 saakka. Mikäli opiskeluoikeutesi päättyy kotikorkeakoulussa esimerkiksi valmistumisen johdosta, katkeaa myös ristiinopiskeluoikeutesi.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä kohdekorkeakoulussa

Saatuasi opiskeluoikeuden Tampereen yliopiston opintojaksoille sinun on vielä ilmoittauduttava opetukseen yliopiston ohjeiden mukaisesti. Hae opintoihin hyvissä ajoin, jotta ehdit ilmoittautua opetukseen tai tentteihin ilmoittautumisaikana. Huomioi, että opintojaksoille ilmoittaumisen aikatauluissa voi olla eroja. Noudata aikatauluja ja ilmoittaudu ajoissa.

Yliopisto-opintoihin ilmoittautumisessa on toistaiseksi käytössä kaksi erillistä järjestelmää. Tekniikan alan yliopisto-opintoja suoritettaessa käytetään edelleen opiskelijan palveluna POP-järjestelmää (www.tut.fi/pop) ja muiden alojen yliopisto-opinnoissa Opiskelijan työpöytää/NettiOpsua. Kirjaudu näihin järjestelmiin tuni-tunnuksillasi.

Muista tarkistaa ennen opintojen aloittamista, onko sinut hyväksytty ristiinopiskelun opintojakson toteutukselle - kaikki eivät välttämättä mahdu opintojakson toteutukselle.

Muista ilmoittaa vastuukorkeakouluun, ellet pääse osallistumaan. Tekniikan alan opintoihin ilmoittautumisen voi perua POPissa Omat opinnot-kohdassa.

Opintojen suorittaminen kohdekorkeakoulussa

Tutustu huolella opintojakson toteutuksen kuvaukseen opintojen aloittamisesta, opetukseen osallistumisesta sekä yleisesti opintojen suorittamisesta. Lisäksi saat tarkempia ohjeita opetuksen alkaessa opettajalta.

Tampereen yliopiston opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan yliopiston opintorekisteriin.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Tieto suorituksesta ja sen arvioinnista siirtyy TAMKin opintorekisteriin automaattisesti kohdekorkeakoulusta. Tarkista opiskelijan työpöytä PAKISTA, että kaikki ristiinopiskelusi arvioinnit ovat siirtyneet TAMKiin.

Tutkinto-opiskelijoilla opintojen sijoittelu HOPSisi tutkinnon rakenteeseen tehdään ohjaus- ja kehityskeskusteluissa.

 

Lisätietoja:

TAMKin opintopalvelut: opintotoimisto.tamk@tuni.fi

TAMKin opinto-ohjaajat: http://opinto-opas.tamk.fi/opinto-ohjaajat

TAMKin helpdesk:  http://helpdesk.tamk.fi/fi/helpdesk

Ylläpitovastuu

Anu Vainonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi