Tampere3-ristiinopiskeluohje Tampereen yliopiston opiskelijoille

Päivitetty 3.1.2019

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Olet hakeutunut Tampere3-opintoihin TAMKiin. Voidaksesi ilmoittautua opetukseen ja suorittaa opintoja tulee sinun ottaa käyttöön henkilökohtainen TAMKin käyttäjätunnus. Saat sähköpostitse ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin.

Opintojakson toteutukseen ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

TAMKilta saamasi käyttäjätunnuksen käyttöönoton jälkeen sinulla on mahdollisuus ilmoittautua opintoihin. TAMKin opintojaksojen toteutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan työpöydän PAKIN kautta (https://pakki.oma.tamk.fi -> HOPS -> Ilmoittautumiset-välilehti). Huomaathan ilmoittautuessasi, että opintojaksolla voi olla useita toteutuskertoja. Ristiinopiskeluun on laitettu tarjolle opintojakson tietty toteutus (oma toteutusnumero). Tarkista vielä opintojakson toteutussuunnitelmasta opintojakson toteutuksen ajankohta, esitietovaatimukset sekä opetuksen järjestämiseen liittyvät muut asiat.

Muista ilmoittautua opintoihin hyvissä ajoin periodin ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajat TAMKin 1. - 4. periodilla (lukuvuosi 2018 - 2019) löydät opinto-oppaasta: http://opinto-opas.tamk.fi/ilmoittautuminen-opintojaksoille-2018-2019

Tarkista vielä ennen opintojen aloittamista PAKISTA, onko sinut hyväksytty ristiinopiskelun opintojakson toteutukselle. Kaikki eivät välttämättä mahdu toteutukselle - opiskelijat valitaan TAMKin tutkinnon ja koulutuksen etusijaperiaatteella, myös osallistujamäärä voi olla rajattu. Etusijalla ovat TAMKin oman koulutuksen opiskelijat, toissijaisina ovat ristiinopiskelupalvelun kautta tulevat Tampereen yliopiston opiskelijat, ellei muuta ole sovittu.

Tarkemmat tiedot opintojen ajankohdista ja tilatiedoista löydät Lukkarikoneesta, https://lukkarit.tamk.fi/. Voit syöttää opintojaksototeutuksen tunnuksen (esim. 5T00BJ53-3002) Lukkarikoneen hakusanakenttään.

Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, peruuta ilmoittautumisesi.

Opintojen suorittaminen TAMKissa

Osallistu opetukseen totetutussuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden ja vastuuopettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

TAMKissa opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson toteutuksesta tai sen osasta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson toteutuksen vastuuopettaja. Palautetta käytetään opintojaksojen kehittämiseen.

Opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan TAMKin opintorekisteriin, jonka näet PAKIN kautta.

Ristiinopiskeluoikeus - oikeus ilmoittautua valitsemiisi opintoihin ja suorittaa niitä - on voimassa kuluvan lukukauden loppuun. Mikäli opiskeluoikeutesi päättyy kotikorkeakoulussa esimerkiksi valmistumisen johdosta, katkeaa myös ristiinopiskeluoikeutesi.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Opintosuorituksesi siirtyy automaattisesti TAMKista oman korkeakoulusi opintorekisteriin. Tarkistathan opintorekisterisi.

Opintojen hyväksyntä ja sisällyttäminen tutkintoosi arvioidaan omassa kotikorkeakoulussasi.

 

Tervetuloa opiskelemaan TAMKiin!

 

Hyödyllisiä linkkejä:

TAMKin Opinto-opas: http://opinto-opas.tamk.fi

TAMKin IT-ohjeet: http://helpdesk.tamk.fi/fi/it-ohjeet

Järjestyssääntö & Tutkintosääntö & Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet: http://opinto-opas.tamk.fi/saannot

 

Lisätietoja:

TAMKin opintopalvelut: opintotoimisto.tamk@tuni.fi

TAMKin helpdesk:  http://helpdesk.tamk.fi/fi/helpdesk

Ylläpitovastuu

Anu Vainonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi