Opintopalvelut

Opintopalvelut koostuvat monista opiskelijoille suunnatuista palveluista. Näihin kuuluvat mm.  tutkintotodistusten valmistelu ja luovutus sekä opintoasiainkoordinaattoreiden neuvontapalvelut kaikilla kampuksilla (maakuntatoimipisteissä ei asiakaspalvelupisteitä).

Opintoasiainkoordinaattoreiden puoleen voi kääntyä lähes kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opintoasiainkoordinaattorit neuvovat tai ohjaavat tarvittaessa eteenpäin mm. opiskelijoiden opintososiaalisiin etuuksiin ja opiskelijavalintaan liittyvissä asioissa ja heiltä saa opintorekisteriotteet, opiskelutodistukset ja tutkintotodistukset. Opiskelija voi kääntyä kenen tahansa TAMKin opintoasiainkoordinaattorin puoleen riippumatta hänen omasta tutkinto-ohjelmastaan tai toimipisteestään. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi

OPINTOPALVELUIDEN JA OPISKELIJAREKRYTOINNIN YHTEYSTIEDOT

Opintopalveluiden päällikkö Tarja Kalliomäki-Linnas G3-32, p. 050 5051 747

Opiskelijarekrytoinnin päällikkö Marjo Korhonen G3-11. p. 040 8093 510

Suunnittelija Nora Heiska B1-30, p. 040 635 0395

Hakijapalveluissa palvelevat arkisin klo 12-14
B1-25: Johanna Auvinen, Taru Karlsson-Laiho, Eva-Maija Kunnas, Milla Toivonen ja Ville Nevalainen, p. (03) 245 2395

Tutkintotodistusasioita koordinoi arkisin klo 10 - 14
B1-24: Sirpa Nieminen, p. 040 8016 253

Erotodistuksia koordinoi arkisin klo 10 - 14
B1-31: Sirpa Sauvola, p. 050 3119 724

Opiskelijavakuutusyhdyshenkilöt
B1-29: Milja Kaartinen, p. 050 3651 142                                                                                                                                                                   B1-31: Riitta Mäntylä, p. 040 801 6252                                                                                                                                                                    B1-28: Riitta Metsäpelto, p. 050 3651 146

Sosiaaliohjaaja
B1-58: Mirja Onduso p. 050 3295 224

Tutkinto-ohjelmien opintoasiainkoordinaattorit B1-palvelukadulla arkisin klo 10 - 14

Opiskelijan tulee ilmoittaa oman koulutuksen opintoasiankoordinaattorille:
* nimenmuutos
* kotikuntamuutos tai muu sellainen tieto, jota opiskelija ei voi PAKKI-työpöydällä itse muuttaa.
HUOM! Opiskelijan tulee päivittää PAKKI-työpöydällä muuttunut asuinosoite, asuinkunta ja puhelinnumero.

Opintoasiankoordinaattorit tutkinto-ohjelmittain:

Ajoneuvotekniikan koulutus, Reetta Palander B1-28 p. 040 8016 254

Auto- ja kuljetustekniikka, Reetta Palander B1-28, p. 040 8016 254

Automaatioteknologian YAMK, Mervi Mustonen, B2-36, p. 040 846 6236

Bioanalytiikka (Tampere, Seinäjoki), Riitta Metsäpelto B1-28, p. 050 3651 146

Biotuote- ja prosessitekniikka, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

D.P. in Energy and Environmental Engineering, Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

D.P. in Environmental Engineering, Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

D.P. in International Business, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

D.P. in Nursing, Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

D.P. in Software Engineering, Mervi Tikkanen B1-55, p. 050 311 9735, vain ti-to

D.P. in Tourism, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (päivä/monimuoto), Reetta Palander B1-28, p. 040 8016 254

Ensihoito, Milja Kaartinen B1-29, p. 050 3651 142

Erityisopettajakoulutus,Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Fysioterapia, Riitta Metsäpelto B1-28, p. 050 3651 146

Hoitotyö/monimuoto (Tampere, Sastamala), Riitta Metsäpelto B1-28, p. 050 3651 146

Hoitotyö/päivätoteutus, Milja Kaartinen B1-29, p. 050 3651 142

Hotelli- ja ravintola-ala (monimuoto), Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Hotelli- ja ravintola-ala (päivätoteutus), Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

Hyvinvointiteknologian YAMK, Mervi Mustonen, B2-36, p. 040 846 6236

Kansainvälinen myynti ja myynnin johtaminen YAMK, Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Kliinisen asiantuntijan YAMK, Sirpa Sauvola B1-31, p. 050 3119 724

Kone- ja tuotantotekniikka/monimuoto (Tampere, Sastamala, Mänttä), Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

Kone- ja tuotantotekniikka/päivätoteutus, Reetta Palander B1-28, p. 040 8016 254

Kätilökoulutus, Milja Kaartinen B1-29, p. 050 3651 142

Laboratoriotekniikka, Reetta Palander B1-28, p. 040 8016 254

Liiketalous/aikuiset (Tampere), Marja Honkanen B1-24, p. 040 801 6250

Liiketalous/nuoret (Tampere), Sirpa Nieminen B1-24, p. 040 8016 253

Liiketalous/oikeudellinen asiantuntijuus/monimuoto, Marja Honkanen B1-24, p. 040 801 6250

Liiketalous/oikeudellinen asiantuntijuus/päivätoteutus, Sirpa Nieminen B1-24, p. 040 8016 253

Liiketalous (Proakatemia), Sirpa Nieminen B1-24, p. 040 8016 253

Liiketalous (maakunnat), Marja Honkanen B1-24, p. 040 801 6250

Matkailu, Marja Honkanen B1-24, p. 040 801 6250

Master's Degree in Educational Leadership, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Master's Degree in Information Technology, Marja Honkanen B1-24, p. 040 801 6250

Master's Degree in International Business Management, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Master's Degree in International Project Management, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Master's Degree in Management and Economy in the International Forest Sector, Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

Master's Degree in Risk Management and Circular Economy, Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

Metsätalous (Tampere, Jyväskylä), Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

Opettajankoulutus, Mervi Mustonen, B2-36, p. 040 846 6236

Opinto-ohjaajakoulutus, Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Palvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä palveluliiketoiminnan koulutus (monimuoto), Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154 sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Palvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä palveluliiketoiminnan koulutus (päivätoteutus), Satu Kelhä B1-23, p. 040 8016 251

Palveluliiketoiminnan johtaminen YAMK, Kareniina Kaarre B1-55, p. 050 3651 154, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka, sijainen Noora Koskinen B1-55, p. 040 669 4976

Radiografia ja sädehoito, Riitta Metsäpelto B1-28, p. 050 3651 146

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Anne Kulmala B1-24, p. 0400 991 236

Rakennusalan työnjohto, Anne Kulmala B1-24, p. 0400 991 236

Rakennusarkkitehtuurin koulutus, Anne Kulmala B1-24, p. 0400 991 236

Rakennustekniikka, Anne Kulmala B1-24, p. 0400 991 236

Rakentamisen sekä Rakentaminen ja talotekniikka YAMK, Anne Kulmala B1-24, p. 0400 991 236

Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Riitta Metsäpelto B1-28, p. 050 3651 146

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus Milja Kaartinen B1-29, p. 050 3651 142

Sosiaaliala, Sirpa Sauvola B1-31, p. 050 3119 724

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK, Sirpa Sauvola B1-31, p. 050 3119 724

Sosionomikoulutus, Sirpa Sauvola B1-31, p. 050 3119 724

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, Mervi Tikkanen B1-55 p. 050 311 9735, ti-to

Sähkötekniikka, Mervi Tikkanen B1-55, p. 050 311 9735, ti-to

Talotekniikka/Sähköinen talotekniikka, Johanna Nilkku B1-55, p. 040 8016 255

Talotekniikka YAMK, Johanna Nilkku B1-55, p. 040 8016 255

Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK, Reetta Palander B1-28, p. 040 8016 254

Terveyden edistämisen YAMK, Sirpa Sauvola B1-31, p. 050 3119 724

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, Milja Kaartinen B1-29, p. 050 3651 142

Terveydenhoitajakoulutus, monimuoto, Riitta Metsäpelto B1-28, p. 050 3651 146

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Mervi Tikkanen B1-55, p. 050 311 9735,  ti-to

Tietojenkäsittely/aikuiset, Marja Honkanen B1-24, p. 040 801 6250

Tietojenkäsittely/nuoret, Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Tietojenkäsittely (Proakatemia), Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Tietojärjestelmäosaaminen YAMK, Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Tietotekniikka, Mervi Tikkanen B1-55 p. 050 311 9735, ti-to

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen YAMK, Teija Helin B1-24, p. 040 8016 249

Mediapolis

Päivi Sohlman-Lukin p. 040 8016 256 (elokuva ja televisio, media-ala, kuvataide, viestintä, D.P. in Media, D.P. in Media and Arts, Mediatuottamisen YAMK, Master's Degree in Screenwriting), palvelee ma-to klo 10.00 - 14.00, pe pääkampuksella B1-55.

Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan ja Virtain liiketalouden monimuotototeutusten (aikuiset), Marja Honkanen B1-24 pääkampus, p. 040 801 6250

F. E. Sillanpään katu

Johanna Nilkku (musiikki, musiikin opetus), p. 040 8016 255 palvelee pääkampuksella Kuntokatu 3, B1-55.