Opintotuki

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta.  Opintotuen myöntämisperusteina ovat ammattikorkeakouluun hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Päätoimisen opiskelun tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Opinnot, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen, ovat päätoimisia.  Muut korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin opintotukihakemus on vastaanotettu.

1.8.2014 alkaen kaikissa TAMKissa alkavissa koulutuksissa on oikeus yhdeksään opintotukikuukauteen. Opintotukikuukaudet sijoittavat ajalle 1.9. - 31.5.  Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, mikäli siinä on vähintään 18 opiskelupäivää. Viimeistään 14.8. opintonsa aloittava opiskelija voi siten hakea opintotukea jo 1.8. alkaen. Jatkavat opiskelijat voivat hakea opintotukea kesäkuukausille (kesäkuu-elokuu) kesäopintosuunnitelman perusteella.

Jos opiskelijalle on myönnetty tuki koko opiskeluajalle, hänen ei tarvitse hakea sitä erikseen jokaiselle lukuvuodelle, vaan tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen.

KELAn tuottamia lyhyitä opastusvideoita opintotukeen liittyvistä kokonaisuuksista:

Opintoetuuksien perusteet korkeakouluopinnoissa   https://youtu.be/VshX9Ii4o4M

Opintotuen tukiajat korkeakouluopinnoissa   https://youtu.be/sP9Mwbh5akw

Opintotuki ulkomailla suoritettavan opiskelujakson aikana   https://youtu.be/91-GTOJ-aDY

Opintotuki ja korkeakouluopintojen riittävä edistyminen   https://youtu.be/9kjnJHg6BoY

Opintotuki (KELA)

Ulkomaalaisen opintotuki (KELA)

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.