Opiskeluoikeusaika ja opiskeluoikeusajan jatkaminen

Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana (tutkintosääntö 12§), joka alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan, hänet on kirjattu opiskelijaksi ja opiskelija on ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnä olevaksi.

Tutkinnon suorittamisen normiaika on 210 op tutkinnoissa 3,5 vuotta, 240 op tutkinnoissa 4 vuotta ja 270 op tutkinnoissa 4,5 vuotta. Opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden normiaikaa pidemmässä ajassa eli opiskeluoikeusaikana.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 60 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1 vuosi ja 90 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1,5 vuotta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden normiaikaa pidemmässä ajassa eli opiskeluoikeusaikana.


Normiajan ylittäminen (= normi + 1)

Opiskelijan on esitettävä normiajan ylittävästä opiskelusta selvitys koulutuspäällikölle viimeisenä lukukautenaan ennen opiskeluoikeusajan päättymistä eli  viimeistään marraskuun lopussa (30.11.) tai toukokuun lopussa (31.5.). Hakemuksessa tulee olla

  • suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta
  • suunnitelma opintojen ja opinnäytetyön suoritusaikataulusta.

Selvityksen tulee pohjautua tarkistettuun HOPSiin ja sen tulee olla opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan puoltama.

Selvitys tehdään sähköisellä lomakkeella: Yliaikahakemus (lomake aukeaa vain opiskelijoille). Normi + 1 -yliaikaa hakiessa ei tarvitse maksaa käsittelymaksua.


Opiskeluoikeusajan jatkaminen

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea jatkoaikaa koulutusjohtajalta ennen  opiskeluoikeusajan päättymistä eli viimeistään marraskuun lopussa (30.11.) tai toukokuun lopussa (31.5.). Hakemuksessa pitää olla suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta sekä niiden ja opinnäytetyön suoritusaikataulusta. Hakemuksen suunnitelman tulee pohjautua tarkistettuun HOPSiin ja sen tulee olla opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin puoltama. Lisäksi opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan. Opiskeluoikeuden jatkoaika voidaan myöntää vain vähäisiin tutkinnosta puuttuviin osiin, jos valmistuminen jatkoaikana on realistista. Jatkoaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi. Jatkoaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 € käsittelymaksu, joka on maksettava ennen hakemuksen täyttämistä. Maksun voi suorittaa Tampereen ammattikorkeakoulu oy:n tilille IBAN-tilinumero FI83 2094 1800 0381 10 ja BIC-koodi NDEAFIHH (viestikenttään oma nimi ja sana opiskeluoikeuden jatkaminen) tai käteisellä:

  • F.E. Sillanpäänkatu: Soile Helminen
  • Kuntokatu 3: kirjaston palvelupiste

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella: Yliaikahakemus (lomake aukeaa vain opiskelijoille)

Maksu peritään joka hakukerralta erikseen. Kuitti maksusta liitetään hakemukseen mukaan.