Oppimisprojektit

Oppimisprojekti on työelämälähtöinen oppimismuoto, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä saavuttaa opintojakson tavoitteet etsimällä työelämän ongelmiin ratkaisua tai kehittämällä heidän olemassa olevia käytäntöjään. Projekti voi olla osa jotain opintojaksoa tai se voi olla myös oma opintojaksonsa. Toimeksiannot voivat tulla esim. TAMKin TKI-hankkeista, koulutuksen yhteistyökumppaneilta tai opiskelijan omien työelämäsuhteiden kautta. Oppimisprojektista ja sen tavoitteista sovitaan aina kyseisen opintojakson tai aihepiirin opettajan kanssa. Oppimisprojekteista solmitaan samalla tavalla sopimus kuin opinnäytetyön tekemisestä toimeksiantajan kanssa.

TKI-hankkeisiin osallistumista voi tiedustella hankkeiden projektipäälliköiltä.

Projekti raportoidaan aina yhdessä sovitulla tavalla toimeksiantajalle ja tehdystä työstä pyydetään lausunto.

Katso koulutuskohtaiset tarkennukset sivun oikean laidan Lisätiedot-kohdasta (kirjautuneille käyttäjille).

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.