Tampere3-ristiinopiskelu

Päivitetty 29.8.2017

Ristiinopiskelu tarjoaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen yliopiston (TaY) läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille sekä TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen läsnä oleville opiskelijoille mahdollisuuden hakeutua muiden Tampere3-korkeakoulujen tiettyihin opintoihin

Tunnistautumalla ristiinopiskelupalveluun voit hakeutua muiden Tampere3-korkeakoulujen opintoihin koko lukuvuoden ajan. Mikäli olet jo aiemmin hakeutunut Tampere3-ristiinopiskelijaksi ja haluat hakeutua vielä muihin opintoihin, kirjaudu ja valitse lisää opintoja.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

  • kotikorkeakoulun omiin opintojaksoihin
  • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin
  • mikäli olet vaihto-opiskelija ja olet hakeutumassa Unipoli Studies -opintoihin.

 

Ristiinopiskelu lyhyesti kuvattuna

TAMKin tarkemmat ohjeet TAMKin tutkinto-opiskelijoille ja opettajankoulutuksen opiskelijoille sekä TAMKiin tuleville TTY:n ja TaY:n opiskelijoille löydät tämän sivun alaosasta Tarkemmat ohjeet -kohdasta.

Hakeutuminen Tampere3-ristiinopiskelupalvelussa

Suorittaaksesi opintoja kohdekorkeakoulussa, sinun tulee ensin hakea opiskeluoikeutta niille opintojaksoille, joita suunnittelet suorittavasi. Ennen kuin haet opiskeluoikeutta Tampere3-opintoihin, tutustu huolellisesti koti- ja kohdekorkeakoulun ohjeistukseen, jotka löydät Tampere3-ristiinopiskelupalvelusta. Ohjeita noudattamalla varmistat, että valitsemasi opinnot soveltuvat tutkintoosi ja osaat toimia oikein kohdekorkeakoulussa.

Hae opintoihin ristiinopiskelupalvelussa hyvissä ajoin, jotta ehdit myös ilmoittautua opetukseen tai tentteihin ilmoittautumisaikana kohdekorkeakoulussa.

Tampere3-korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelun osoite: www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu

  • Tarkastele opintotarjontaa.
  • Tunnistaudu palveluun ja hakeudu muiden Tampere3-korkeakoulujen opintoihin koko lukuvuoden ajan, mikäli olet ilmoittautunut läsnä olevaksi tutkinto-opiskelijaksi kotikorkeakouluusi tai läsnä olevaksi TAMKin opettajankoulutuksen opiskelijaksi.
  • Tarkista opintojakson ajankohta, opetuksen järjestämistä ja pakollisia edeltäviä opintoja koskevat tiedot.

Käyttäjätunnuksen käyttöönotto

Saat korkeakoulusta, jonka opintoihin olet hakeutumassa, kotikorkeakoulusi sähköpostiin ohjeet käyttäjätunnuksen aktivoinnista.

Opetukseen ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Saatuasi opiskeluoikeuden toisen/toisten korkeakoulujen opintoihin sinun on vielä ilmoittauduttava opetukseen kunkin kohdekorkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Muista myös tarkistaa ennen opintojen aloittamista, onko sinut hyväksytty ristiinopiskelun opintojakson toteutukselle. Osallistujamäärä voi olla rajattu.

Opintojen suorittaminen kohdekorkeakoulussa

Tutustu huolella opintojakson toteutuksen kuvaukseen opintojen aloittamisesta, opetukseen osallistumisesta sekä yleisesti opintojen suorittamisesta. Lisäksi saat tarkempia ohjeita opetuksen alkaessa opettajalta.

Opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan kohdekorkeakoulun opintorekisteriin.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Tieto suorituksesta ja sen arvioinnista siirtyy kotikorkeakoulusi opintorekisteriin automaattisesti.

 

Tarkemmat ohjeet

TAMKin omille opiskelijoille, joka haluavat hakeutua ristiinopiskelupalvelussa TTY:n tai/ja TaY:n opintojaksoille: Ristiinopiskeluohje TAMKin opiskelijoille

TTY:n ja TaY:n opiskelijoille, jotka ovat hakeutuneet ristiinopiskelupalvelussa TAMKin opintojaksoille: Ristiinopiskeluohje TTY:n ja TaY:n opiskelijoille

 

Lisätietoja:

TAMKin opintopalvelut: opintotoimisto@tamk.fi

TAMKin opinto-ohjaajat: http://opinto-opas.tamk.fi/opinto-ohjaajat

TAMKin Helpdesk:  http://helpdesk.tamk.fi/fi/helpdesk

Ylläpitovastuu

Anu Vainonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi