Suunnittelu ja ohjaus

Opinto-ohjaus on osa koulutusprosessia. Se on koko opiskelupolun kattavaa, tehokkaasti kohdennettua ja oikea-aikaista. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea ja edistää opiskelijan opintoja ja opiskelukykyä, jotta opiskelija edistyy opinnoissaan, valmistuu mielekkäässä ajassa ja työllistyy. Toiminnassa korostuu opiskelijalähtöisyys. Arvostamme yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä, kunnioitamme erilaisuutta ja monialaisuutta ja pyrimme opintoihin kiinnittymiseen ja opiskelijan opiskelukyvyn tukemiseen. Lisäksi opinto-ohjaukseen sisältyy hakijaohjausta, jonka tarkoituksena on, että hakija saa riittävää ja realistista tietoa koulutuksesta ja opiskelemisesta.

Ohjaukseen ja neuvontaan osallistuu koko TAMKin henkilökunta. Opinto-ohjauksen keskeiset toimijat ovat johtava opinto-ohjaaja, koulutuksien opinto-ohjaajat, opettajatuutorit ja opiskelijatuutorit. Opiskelija saa tarvitessaan ohjausta koulutuspäälliköltä, suuntautumispolun vastaavalta, harjoittelun ohjaajalta, opinnäytetyön ohjaajalta ja kansainvälisyyskoordinaattorilta (eli kv-koodinaattorilta). Opastusta ja neuvoja antavat opettajien ja toisten opiskelijoiden lisäksi mm. opintopalvelut, hakijapalvelut, opiskelijoiden rekrytointipalvelut, kirjasto, helpdesk, liikuntapalvelut ja viestintä sekä opintotukilautakunnan sihteerit, sosiaaliohjaaja (kansainvälisillä opiskelijoilla) ja oppilaitospastori.

Ohjausta toteutetaan yksilöohjauksena, erilaisina ryhmäohjauksina sekä verkko-ohjauksena.

Ylläpitovastuu

Anu Vainonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi