Työsuojelu

Opiskelijoiden työsuojelu perustuu työturvallisuuslakiin 738/2002. Työsuojeluvalvonta koskee opetussuunnitelmiin sisältyvää laboratorio- tai kenttätyössä tai muussa käytännön harjoittelutyössä tapahtuvaa toimintaa.

Opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman ja sairauden korvaamisesta säädetään laissa 1318/2002.

TAMKissa toimii työsuojelutoimikunta. Työsuojelupäällikkönä toimii henkilöstöpäällikkö Merja Jortikka ja työsuojeluvaltuutettuna lehtori Terttu Roivas (TAMK, Hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut). Varatyösuojeluvaltuutettuina toimivat Tuula Jaakola (muu kuin opetushenkilöstö) ja Juuso Huhtiniemi (opetushenkilöstö).

Ilmoitus Läheltä piti -tilanteesta, vaarasta tai poikkeamasta

Lisätietoa

Yhteydenotot työsuojeluasioissa ensivaiheessa kunkin toimipisteen työsuojeluasiamieheen:

Jari Salmela, työsuojeluasiamies, Musiikkiakatemia
Jouni Hirvonen, työsuojeluasiamies, Mediapolis
Seija Haapamäki, työsuojeluasiamies, Kuntokatu
Hanna Saraketo, Proakatemia

Jos toimipisteessä ei ole nimettyä työsuojeluasiamiestä, voi olla yhteydessä myös työsuojelutoimikunnan henkilöstön edustajiin:

Joni Nieminen, Eero Pellikka, Stiina Storvik-Sydänmaa, Anne-Marja Hammar, Piri Hiltunen, Susanna Maunula.