Urheiluakatemia

Tampereen Urheiluakatemian toiminta on tarkoitettu kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville opiskelijoille. TAMK ja urheiluakatemia ovat tehneet sopimuksen, jossa TAMK sitoutuu erilaisilla opintoihin liittyvillä järjestelyillä mahdollistamaan akatemiastatuksen saaneen opiskelijan täysipainoisen harjoittelun ja kilpailemisen opintopolun eri vaiheissa. Akatemiastatuksen anomiseen liittyvä ohjeistus sekä Tampereen Urheiluakatemian tarjoamat edut opiskelevalle urheilijalle löytyvät osoitteesta www.tampereenurheiluakatemia.fi.

TAMKissa Tampereen Urheiluakatemian yhteyshenkilönä toimii liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen, johon jokaisen TAMKissa opiskelevan akatemiastatuksen saaneen urheilijan pitää ottaa aina ensiksi yhteyttä. TAMKin toimintaan, sopimuksiin ja sääntöihin liittyvän perehdytyksen jälkeen opiskelijan ohjaus siirtyy koulutusohjelman vastuuhenkilölle.

Akatemiaurheilijan tulee laatia henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma (HOVS), jonka perusteella hän yhdessä opettajatuutorinsa ja/tai koulutusohjelman opinto-ohjaajan kanssa laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Akatemiaurheilijan HOPSin laadinnassa huomioidaan kunkin koulutusohjelman mahdolliset erityispiirteet ja -vaatimukset.

Joissakin tapauksissa opiskeluajan pidentäminen voi olla ainoa tapa suorittaa opinnot mielekkäällä tavalla urheilu-uran ohella. Tarkoitus on, että vaihtoehtoiset suoritustavat eivät kuormita kohtuuttomasti opiskelijaa tai henkilöstöä. Akatemiaurheilijan opintoihin ja tutkintoon liittyvien suoritusten vaatimustaso ja arviointi on samanlaista kuin kaikilla muillakin ko. koulutusohjelman opiskelijoilla.

Lisätiedot

TAMKin yhteyshenkilö
Esko Tirkkonen
liikuntapäällikkö
p. 050 593 2552
etunimi.sukunimi@tamk.fi