Koulutuksen tai suuntautumispolun vaihtaminen

HUOM: Koulutusalalta toiselle ja toiseen tutkintoon siirtyminen edellyttää normaalia hakumenettelyä (yhteishaku Opintopolussa tai siirtohaku Opintopolussa). Ammattikorkeakoulusta eronneen on haettava opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta.

Siirtyvä opiskelija | Koulutusta (koulutusohjelmaa) tai toimipistettä vaihtava opiskelija | Suuntautumispolkua (suuntautumisvaihtoehtoa) vaihtava opiskelija

 

Siirtyvä opiskelija

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa muussa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus ja riittävä määrä suoritettuja opintoja käytettyyn opiskeluaikaan nähden tai samassa korkeakoulussa opiskeleva, jonka tutkintonimike muuttuisi siirron yhteydessä. Siirron edellytyksenä on, että koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja ja hakija on edennyt opinnoissaan hyvin. Siirto-opiskelijoita otetaan vain lukukausien alussa. Siirtoa haetaan keväästä 2016 alkaen Opintopolussa (opintopolku.fi).

TAMKiin siirtoa hakevien ohjeet ja hakulomake

Opinto-ohjaaja valmistelee päätösesityksen koulutuspäällikölle. Siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksesta vastaava vararehtori koulutuspäällikön esityksestä.

Jokainen siirtyvä opiskelija laatii itselleen alustavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot. Hopsin vahvistaa koulutuspäällikkö opinto-ohjaajan esityksestä.

Koulutusta tai toimipistettä vaihtava opiskelija

TAMKin opiskelijalla on mahdollisuus hakea koulutuksen vaihtoa saman tutkintonimikkeen 'sisällä' (eli siten, että tutkintonimike pysyy samana). Omassa koulutuksessa voi hakea suuntautumispolun tai toimipisteen vaihtoa. Opiskelija täyttää ja tulostaa vaihtohakemuksen ja toimittaa sen vastaanottavan koulutuksen opintosihteerin kautta koulutuspäällikölle.

Koulutuspäällikkö voi puoltaa hakemusta, jos hakija täyttää koulutuksen hakukelpoisuuden, on edennyt opinnoissaan hyvin ja opiskelijaryhmässä on tilaa. Opiskelijan on opiskeltava aktiivisesti vähintään yksi lukukausi ennen kuin vaihtaminen on mahdollista. Koulutuksen ja toimipisteen vaihdosta päättää koulutusjohtaja koulutuspäällikön esityksestä. Suuntautumispolun vaihtamisesta päättää koulutuspäällikkö.

Jokainen koulutusta vaihtava opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot. Hopsin vahvistaa koulutuspäällikkö.

Hakuaika - Viikko 17, opintojen aloitus elo-/syyskuussa - Viikko 45, opintojen aloitus tammikuussa

Koulutusalalta toiselle siirtyminen edellyttää normaalia hakumenettelyä Opintopolussa.fi -järjestelmässä.

 

Suuntautumispolkua vaihtava opiskelija

TAMKin opiskelijalla on mahdollisuus hakea suuntautumispolun (suuntautumisvaihtoehdon) vaihtoa omassa koulutuksessaan. Suuntautumispolun vaihtoa haetaan intran lomakkeella.

Hakemus toimitetaan vastaanottavan koulutuksen opintoasiainkoordinaattorille. Koulutuspällikkö päättää valinnasta. Hyväksiluettavat opinnot siirretään alkuperäisellä nimellä arvosanoineen opiskelijahallintorekisteriin.

Hakuaika - Viikko 17, opintojen aloitus elo-/syyskuussa - Viikko 45, opintojen aloitus tammikuussa

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.