Ympäristöasiat

Jokaisella TAMKilaisella on vastuu toimintojen kehittämisestä ympäristöä huomioonottaviksi. Kaikissa TAMKin toiminnoissa noudatetaan materiaalien ja energian säästöä sekä ympäristövaikutusten ja -riskien minimointia. TAMKin yhtenä arvona on kestävä kehitys, johon kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten arvojen ohessa kuuluu ympäristönsuojelu. TAMKin kestävän kehityksen työryhmä on luomassa ideoita ja tomintatapoja, joilla kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään niin opetuksessa kuin arkipäivän tilanteissa.

Yksityiskohtaiset lajitteluohjeet ja keräyspisteet ohjeistetaan toimipisteittäin.